Mijn programma: “Floating On Broken Pieces”

Mijn expertise als erkend coach voor jongeren met een justitieel kader, gecombineerd met mijn persoonlijke situatie, waarbij ik heb moeten overleven als jonge moeder komend uit een huiselijk geweld situatie, maakt dat ik nu wil delen en helen. In de 17 lange jaren van stress heb ik leren omgaan met hulpinstanties zoals politie en jeugdzorg, vanuit een andere dan professionele rol. Om niet alleen vrouwen en meisjes komend uit een huiselijk geweld situatie, maar ook bedrijven, scholen, zorginstellingen en gemeentes die werken met deze doelgroep te helpen, heb ik een programma ontwikkeld: “Floating On Broken Pieces”.

Uit de laatste onderzoeken uitgevoerd door het Wetenschappelijk onderzoeks- en Documentatiecentrum blijkt dat 5,5 procent van de Nederlanders boven de 18 jaar de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met minstens een voorval van fysiek of seksueel geweld in de huiselijke kring. In de meeste gevallen was er sprake van geweld door een (ex-) partner. Vrouwen zijn daarbij vaker slachtoffer dan mannen, vooral als er sprake is van structureel geweld.

Het onderwerp is actueel en er rust in veel kringen nog een taboe op. Deze taboe moet doorbroken worden, temeer omdat communicatie en openheid de basis zijn voor oplossingsgericht denken. Met mijn motto “YOU ARE THE ARCHITECT OF YOUR TOMORROW” hoop ik te laten zien dat we met elkaar veel kunnen veranderen in situaties die op dit moment onhoudbaar en onveilig zijn. De spiraal die ontstaat in huiselijk geweld situaties wordt vaak onderschat, net zoals de gevolgen voor de kinderen betrokken bij dit soort situaties. Laat staan dat het dan ook nog eens gaat over de meest kwetsbare groep binnen onze samenleving: kinderen met een beperking.

De strategie die ik toepas is niet specifiek en uitsluitend gericht op deze groep. Het spreekt voor zich dat de grote ommekeer in mijn leven van uitvoerend theater en televisiepersoonlijkheid, naar een gecontroleerd en geïsoleerd leven met de verantwoordelijkheid voor twee meisjes waarvan de jongste met een beperking, al een verhaal is. Het verliezen van mijn veerkracht, mijn carrière en de controle over mijn leven, het vervolgens herpakken en wederopbouwen van mijn leven en mijn gezin, en het besef krijgen dat hulp aanvaarden niet automatisch betekent dat je persoonlijk faalt, zijn daarnaast ook zeer aangrijpende en dikwijls herkenbare punten voor mensen.

Denk je dat ik iets kan betekenen voor jou persoonlijk, of voor het bedrijf of de zorg instelling waar je werkt of woont? Neem dan contact op met [email protected]

YOU ARE THE ARCHITECT OF YOUR TOMORROW